fbpx

Optione motoroptimering

Så går en motoroptimering till

Vi sammanfattar 9 viktiga steg i motoroptimeringen av ett fordon. Varje steg innebär en hel del jobb och vi går inte i detalj in på varje steg. Efter optimeringen får ni dokumentation på optimeringen samt även resultatet av diagnosen/felsökningen före och efter optimeringen.

Räkna med att en optimering tar större delen av dagen, vi vill inte gärna stressa fram en optimering och vi vill ha god tid på oss att utvärdera att optimeringen uppfyller dina förväntningar.

1. Förväntningar

När du som kund lämnar bilen ställer vi några frågor så vi får en uppfattning av vad du förväntar dig av motoroptimeringen. Tanken är att optimeringen ska anpassas efter dina behov.

2. Provkörning

Vi provkör ditt fordon för att se att det inte uppvisar några tecken på fel som skulle kunna inverka negativt på en optimering. Vi gör det även för att kunna utvärdera resultatet efter optimeringen.

3. Felsökning

Vi kör en diagnos och felsökning där vi kontrollerar så det inte finns felkoder som kan påverka motoroptimeringen eller rent av göra att en motoroptimering inte kan eller bör genomföras.

4. Filnedladdning

Vi kopplar upp oss mot din motorstyrenhet och laddar ner motorns originalfil. En kopia på originalfilen skickas till OptiOne:s centrala optimeringsteam som optimerar 100-tals bilar varje dag. 

5. Optimering

Din motorfil optimeras. Motoroptimering sker utifrån data från ett stort antal tester av samma bil och motorkonfiguration som din i dynograf (rullande landsväg) och utifrån dina specifika behov.

6. Filupplddning

Optimeringsteknikern får tillbaka den optimerade filen från optimeringsteamet och den laddas åter upp i din bils motorstyrenhet.

7. Provkörning

Vi provkör bilen ännu en gång för att se att vi uppnått önskat reultat. Om optimeringsteknikern inte tror att optimeringen motsvarar dina behov och förväntningar skickas den åter till optimeringsteamet som ”skruvar” lite på optimeringen, därefter provkörs bilen igen.

8. Diagnostik

Vi gör en ny diagnos för att se att inga felkoder kopplade till optimeringen kommer upp. Nu medelar vi även dig som kund att bilen är klar att hämtas.

9. Dokumentation

Hela optimeringen dokumenteras och originalfilen sparas för ev. återställning om du skulle önska det. Vi ställer även iordning all dokumentation för leveransen och bilen levereras till dig.

Bilen är klar

Optimering på riktigt

Vad gör vi vid en optimering?

När vi justerar programvaran i bilens motorstyrenhet gör vi det i flera steg. Målet är att få bästa möjliga förbränning, leverans av kraften vid rätt tillfälle och framförallt jämn kraft över hela varvtalsregistret. Teamet med optimeringsexperter utvecklar optimeringsfiler hela dagarna, från morgon till kväll kombinerat med tester i dyno för att få ut bästa möjliga resultat. Såhär går det till enkelt förklarat:

Steg 1, Förbränning

Generellt har bilar en relativt ojämn förbränning och ojämn kraftleverans. Genom att bättra på förbränningen kan vi jämna till leveransen av kraften så den blir jämnare. Detta påverkar i viss mån bränsleförbrukningen men ger också en jämnare och mindre ”orolig” effektkurva.

Steg 2, Kraftfördelning

Nu justeras när kraften ska levereras. I det här steget handlar det inte om att höja effekt utan att få vridmoment och effekt att leverera tidigare och hålla i sig längre, man kan kortfattat säga att man drar ut vridmoments och effektkurvorna.

Man ser också till att Vridmoments- och effektkurvorna avlöser varandra och att de matchar. Det är ju ingen större mening att ha ett högt vridmoment och hög effekt om kraften inte levereras jämnt över hela registret och man tappar kraft i det mellersta varvtalsregistret.

Det är här den egentliga prestandahöjning sker och det är här som gör att du har möjlighet att spara bränsle.

Steg 3, Effekthöjning

Nu höjs vridmoment och effekt. För att få det där lilla extra höjer vi nu både vridmoment och effekt. Här kan man i princip öka hur mycket som helst men vi är noga med att kurvan inte åter blir orolig och att vridmoment och effekt forfarande överlappar varandra. En annan viktig aspekt är också att inte höja mer än vad motorn är byggd för, vi vill ju inte riskera att du får problem i framtiden.

BLACK WEEKEND-RABATT

Just nu får du 20% rabatt på optimeringar bokade t.o.m.
Cyber Monday.

20%

RABATT

Rabatten gäller för bokningar som genomförs t.o.m. måndag 27 november 2023 och där optimering sker senast 31 januari 2024. Rabatten dras när betalning sker efter att optimeringen är genomförd. 

Underhållsarbete!

Måndag 22 april från kl: 20.00 till midnatt kommer uppdatering av systemet genomföras. Under dessa tider är det inte möjligt att boka eller se optimeringar. Vi hoppas ni har överseende med detta. /Team OptiOne